Ví Cầm Tay Giá Rẻ

Màu sắc: Xanh, Hồng, NâuThích hợp: du lịch, dự tiệc, đi làm, đi chơi…Kích thước: 19.5cm – 9.5cm – 2.5cmBảo hàng 12 tháng
\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":99000,"display_regular_price":188000,"image":{"title":"b\u00f3p n\u1eef c\u1ea7m tay d\u1ef1 ti\u1ec7c","caption":"b\u00f3p n\u1eef c\u1ea7m tay d\u1ef1 ti\u1ec7c","url":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-d\u1ef1-ti\u1ec7c.jpg","alt":"b\u00f3p n\u1eef c\u1ea7m tay d\u1ef1 ti\u1ec7c","src":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-d\u1ef1-ti\u1ec7c-600x599.jpg","srcset":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-d\u1ef1-ti\u1ec7c-600x599.jpg 600w, https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-d\u1ef1-ti\u1ec7c-300x300.jpg 300w, https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-d\u1ef1-ti\u1ec7c-100x100.jpg 100w, https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-d\u1ef1-ti\u1ec7c.jpg 743w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-d\u1ef1-ti\u1ec7c.jpg","full_src_w":743,"full_src_h":742,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-d\u1ef1-ti\u1ec7c-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-d\u1ef1-ti\u1ec7c-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":599},"image_id":1532,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":1539,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_mau-sac":"nau"},"availability_html":"H\u1ebft h\u00e0ng\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":99000,"display_regular_price":188000,"image":{"title":"v\u00ed c\u1ea7m tay n\u1eef gi\u00e1 r\u1ebb","caption":"v\u00ed c\u1ea7m tay n\u1eef gi\u00e1 r\u1ebb","url":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/v\u00ed-c\u1ea7m-tay-n\u1eef-gi\u00e1-r\u1ebb-e1629458713120.jpg","alt":"v\u00ed c\u1ea7m tay n\u1eef gi\u00e1 r\u1ebb","src":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/v\u00ed-c\u1ea7m-tay-n\u1eef-gi\u00e1-r\u1ebb-600x599.jpg","srcset":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/v\u00ed-c\u1ea7m-tay-n\u1eef-gi\u00e1-r\u1ebb-e1629458713120.jpg 600w, https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/v\u00ed-c\u1ea7m-tay-n\u1eef-gi\u00e1-r\u1ebb-300x300.jpg 300w, https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/v\u00ed-c\u1ea7m-tay-n\u1eef-gi\u00e1-r\u1ebb-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/v\u00ed-c\u1ea7m-tay-n\u1eef-gi\u00e1-r\u1ebb-e1629458713120.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":599,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/v\u00ed-c\u1ea7m-tay-n\u1eef-gi\u00e1-r\u1ebb-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/v\u00ed-c\u1ea7m-tay-n\u1eef-gi\u00e1-r\u1ebb-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":599},"image_id":1538,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":1540,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_mau-sac":"xanh"},"availability_html":"H\u1ebft h\u00e0ng\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":99000,"display_regular_price":188000,"image":{"title":"b\u00f3p n\u1eef c\u1ea7m tay","caption":"b\u00f3p n\u1eef c\u1ea7m tay","url":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay.jpg","alt":"b\u00f3p n\u1eef c\u1ea7m tay","src":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-600x599.jpg","srcset":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-600x599.jpg 600w, https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-300x300.jpg 300w, https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-100x100.jpg 100w, https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay.jpg 743w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay.jpg","full_src_w":743,"full_src_h":742,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/bengames.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/b\u00f3p-n\u1eef-c\u1ea7m-tay-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":599},"image_id":1533,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":1541,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"}>">
Màu Sắc Choose an optionHồngNâuXanh