Trường vùng cao việt bắc

L>Trường nhiều Vùng Cao Việt Bắc
Thứ tư, Ngày 24 tháng 11 Năm 2021Chào mừng chúng ta đến cùng với trang tin điện tử của ngôi trường PT Vùng cao Việt Bắc !Trang chủ/Tìm kiếm/Sitemap/Liên hệ
.LinkOtherLeft font-family: times new roman;color: #000000;font-size: 15px;
Giới thiệuĐào tạoKhảo thí - tuyển sinhCông tác ĐảngGương sángTài nguyên học tập liệu
*
function onQSearchClick()var tmpContent=document.frmQuickSearch.txtContent.value;if(tmpContent.length
Đang tầm nã cập: 10 1 7 3 1 3 1 0 5

Bạn đang xem: Trường vùng cao việt bắc

*
bác Hồ với trẻ em Trường PT Vùng cao Việt Bắc
*
Lễ tiếp nhận huân chương Độc lập hạng Nhì
*
Lễ chào đón danh hiệu nhân vật lao động
*
Vườn cây xanh
*
Màn diễu hành của HS ngôi trường PT Vùng cao Việt Bắc trong Lễ khai học năm học mới năm ngoái - 2016
Cô giáo Hoàng Thị Kiên được vinh danh trên Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2021
Giáo dục văn hóa dân tộc - Gìn giữ đường nét đẹp truyền thống trong trường phổ thông dân tộc nội trú là nhiệm vụ trọng trọng tâm và xuyên suốt nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, những hiểu biết về vốn văn hoá truyền thống của những dân tộc bên trên quê hương mình.

Xem thêm: Nam Mặc Áo Sơ Mi Trắng

Chiều ngày 16 mon 10 năm 2021, tại Hội trường công ty Đa năng, trường PT Vùng cao Việt Bắc đã long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2021 - 2022.
*
*
*

Chiều ngày 16 tháng 10 năm 2021, tại Hội trường bên Đa năng, trường PT Vùng cao Việt Bắc đã long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2021 - 2022.
PM TÁC NGHIỆP
/*Source from: dantri.com.vnRewrite by pioneer for flexible display và always stick beside content*/var leftDivX = 117;var bannerHeight = 100; //changevar htmlPageWidth = 995; //changevar clientWidth = document.body.clientWidth;var leftAdvWidth = 100;var rightAdvWidth = 100;var outterSpace = (clientWidth-htmlPageWidth)/2;var coeff = 5;var ie = 0;if (navigator.appName.indexOf("Microsoft")!=-1) coeff=-coeff;ie = 1;function FloatRightDiv() //right divstartX = outterSpace + htmlPageWidth-(ie==1?-1:3);startY = bannerHeight;var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d = document;//if (document.body.clientWidth bannerHeight)startY = 3 else startY = bannerHeight;/*if (document.body.clientWidth >= 1024)ftlObj.x = 0;//document.body.clientWidth - leftDivX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);else*///always stick in right-sideftlObj.x = startX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);//setTimeout("stayTopRight()", 1);ftlObj = ml("divAdRight");stayTopRight();}function FloatLeftDiv()startX2 = outterSpace - leftAdvWidth-(ie==1?1:5);//alert(startX2);startY2 = bannerHeight;var ns2 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d2 = document;if (outterSpace bannerHeight)startY2 = 3 else startY2 = bannerHeight;//if (document.body.clientWidth >= 1024)//ftlObj2.x = 0;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//else//stickftlObj2.x = startX2;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//setTimeout("stayTopLeft()", 1);}ftlObj2 = ml2("divAdLeft");stayTopLeft();}function ShowAdDiv(){var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");if (outterSpace
*