LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỬA ĐỔI

*


Bạn đang xem: Luật tố tụng hình sự sửa đổi

Giới thiệuXây dựng pháp luậtGiám tiếp giáp thi hành luậtKiến nghị của cử tri - trả lời của các cơ quan lại hữu quan

Xem thêm: Công Ty Cp Sao Thái Dương Chính Hãng, Công Ty Cổ Phần Sao Thái Dương

*

*

*

*

*


---Liên kết website--- Quốc hội nước cộng Hòa buôn bản Hội nhà Nghĩa vn Chính tủ nước cộng Hòa thôn Hội chủ Nghĩa nước ta Đảng bộ tp hcm Ủy Ban Nhân dân tp.hcm Ủy ban MTTQ-TPHCM Sở Thông Tin-TT

- cơ quan trình dự thảo: Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao

- Cơ quan nhà trì biên soạn thảo:Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao

- Uỷ ban chủ trì thẩm tra: Ủy ban tứ pháp của Quốc hội

- Dự kiến bàn thảo cho chủ ý tại: Kỳ họp thiết bị 2, Quốc hội khóa XV

- Dự kiến biểu quyết trải qua tại: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

tài liệu liên quan:

-Dự thảo giải pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của cục luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13

-Tờ trình dự thảoLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13

- report Tổng kết thi hành những điều 146, 148, 155, 157, 229 và 247 Bộ khí cụ Tố tụng Hinh sự năm 2015 của Viện Kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao

- báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án công trình Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của bộ luật Tổ tụng hình sự năm 2015 của Viện Kiểm giáp nhân dân buổi tối cao

- báo cáo của cỗ Công an đánh giá tác hễ của chính sách bổ sung cập nhật trách nhiệm của Công an làng trong vận động điều tra hình sự và bổ sung căn cứ “Vì lý do bất khả kháng vày thiên tai, dịch bệnh” vào khoản 1 Điều 148 để tạm đình chỉ giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố cùng khoản 1 Điều 229 Bộ nguyên lý Tố tụng hình sự năm năm ngoái để tạm thời đình chỉ điều tra trong dự án công trình Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015