Gái gú nghĩa là gì

1. (Danh) Xương. ◎Như: “kiên liền kề cốt” 肩胛骨 xương bẫy vai, “tỏa cốt” 鎖骨 xương đòn (quai xanh), “quăng cốt” 肱骨 xương cánh tay, “cân cốt” 筋骨 gân và xương.2. (Danh) Chỉ xác chết, thi cốt. ◇Cao Bá quát 高伯适: “Bích thảo nhiều tình oanh chiến cốt” 碧草多情縈戰骨 (Cảm phú 感賦) Cỏ biếc nặng nề tình quấn quanh xác bộ đội chết trận. ◇Đỗ che 杜甫: “Chu môn tửu nhục xú, Lộ hữu lô tử cốt” 朱門酒肉臭, 路有凍死骨 (Tự tởm phó Phụng Tiên thị xã vịnh hoài 自京赴奉先縣詠懷) cửa son rượu giết mổ ôi, ở ngoài đường người chết cóng.3. (Danh) Thân mình, khu thể. ◇Tống Liêm 宋濂: “Thì binh hậu tuế cơ, Dân cốt bất tương bảo” 時兵後歲饑, 民骨不相保 (Đỗ hoàn Tiểu truyện 杜環小傳).4. (Danh) Chỉ làm thịt của gia súc dùng để làm cúng tế. § có nghĩa là những con “sinh” 牲. ◇Lễ Kí 禮記: “Phàm vi trở giả, dĩ cốt vi chủ. Cốt hữu quý tiện. Ân nhân quý bễ, Chu nhân quý kiên” 凡為俎者, 以骨為主. 骨有貴賤. 殷人貴髀, 周人貴肩 (Tế thống 祭統).5. (Danh) Khung, nan, cốt. ◎Như: “phiến cốt” 扇骨 nan quạt, “cương cốt thủy nê” 鋼骨水泥 xi-măng cốt sắt.6. (Danh) Chỉ thành phần công ty yếu.7. (Danh) Rễ cây. ◇Quản Tử 管子: “Phong sinh mộc dữ cốt” 風生木與骨 (Tứ thì 四時).8. (Danh) Phẩm chất, tính chất. ◇Lí Ngư 李漁: “Cụ tùng bách chi cốt, hiệp đào lí đưa ra tư” 具松柏之骨, 挾桃李之姿 (Nhàn tình ngẫu kí 閑情偶寄, Chủng thực 種植, Mộc bổn 木本).9. (Danh) Chỉ thật chất, dòng lẽ thật mặt trong. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Cố thử sự chánh diệc vị khả tri, xẻ nghi tất cốt nô nhi phu chủ, kì trạng dữ chiến quần thể đồng” 顧此事正亦未可知, 我疑必骨奴而膚主, 其狀與戰區同 (Thư tín tập 書信集, Trí đài tĩnh nông 致臺靜農).10. (Danh) Chỉ khí chất. ◇Tấn Thư 晉書: “Thử nhi hữu kì cốt, khả thí sử đề” 此兒有奇骨, 可試使啼 (Hoàn Ôn truyện 桓溫傳).11. (Danh) Chỉ bổn tính, tính cách. ◎Như: “ngạo cốt” 傲骨 phong thái kiêu ngạo, “phong cốt” 風骨 tính cách.12. (Danh) Chỉ trọng điểm thần, trọng điểm ý. ◇Giang Yêm 江淹: “Sử nhân ý đoạt thần hãi, tâm chiết cốt kinh” 使人意奪神駭, 心折骨驚 (Biệt phú 別賦).13. (Danh) Chỉ nét chữ cứng cỏi hùng mạnh. ◇Tô Thức 蘇軾: “Đông trộn bình thì tác tự, cốt sanh nhục, nhục một cốt, vị thường xuyên tác demo sấu diệu dã” 東坡平時作字, 骨撐肉, 肉沒骨, 未嘗作此瘦玅也 (Đề từ bỏ tác từ bỏ 題自作字).14. (Danh) đi đường hướng cùng khí chũm của thơ văn. ◇Văn chổ chính giữa điêu long 文心雕龍: “Cố luyện ư cốt giả, tích từ vớ tinh” 故練於骨者, 析辭必精 (Phong cốt 風骨).15. (Danh) Tỉ dụ lòng lòng sâu xa. ◇Vương Sung 王充: “Dĩ vi tích cổ đưa ra sự, sở ngôn cận thị, tín bỏ ra nhập cốt, bất khả trường đoản cú giải” 以為昔古之事, 所言近是, 信之入骨, 不可自解 (Luận hành 論衡, từ kỉ 自紀).16. (Danh) ví dụ (trong lời nói) ẩn ý bất mãn, chế giễu... ◇Mao Thuẫn 茅盾: “Lí Ngọc Đình tối tăm bạch tha môn đích thoại trung hữu cốt” 李玉亭不明白他們的話中有骨 (Tí dạ 子夜, Cửu).17. (Danh) tương khắc (thời giờ). § dịch âm tiếng Anh: quarter. ◇Khang Hữu Vi 康有為: “Âu nhân ư nhất thì đưa ra trung, phân tứ cốt, từng cốt tam tự, diệc đồng ư thì số” 歐人於一時之中, 分四骨, 每骨三字, 亦同於時數 (Đại đồng thư 大衕書, Ất bộ đệ tứ chương 乙部第四章).18. (Danh) bọn họ “Cốt”.19. (Danh) Tức “cốt phẩm chế” 骨品製. § chế độ của tộc Tân La 新羅 ngày xưa, dựa trên huyết thống phân chia quý phái (hoàng thất, quý tộc...).20. (Giới) Vẫn cứ, vẫn lại. § sử dụng như: “hoàn” 還, “nhưng nhiên” 仍然. ◇Lí Lai Lão 李萊老: “Tú áp thùy liêm, cốt hữu hứa đa hàn tại” 繡壓垂簾, 骨有許多寒在 (Quyện khoảng phương 倦尋芳, từ 詞).

Bạn đang xem: Gái gú nghĩa là gì


• cung nga tà - 宮人斜 (Tống Vô)• Đảo Bạch Mã trường đoản cú hồi hậu cảm tác kỳ 03 - 禱白馬祠回後感作其三 (Đoàn Thị Điểm)• Điếu bửa tử - 吊餓死 (Phạm Nguyễn Du)• Đồng Kim thập tốt nhất Bái Ân du Thê Hà từ bỏ vọng Quế Lâm chư đánh - 同金十一沛恩游棲霞寺望桂林諸山 (Viên Mai)• Đông nhật ký Hợi Bạch Lĩnh nam giới kỳ 1 - 冬日寄亥白嶺南其一 (Trương Vấn Đào)• Lãm Bá trung quá kiêm tử điệt số nhân trừ quan liêu chế từ, nhân thuật phụ tử huynh đệ tứ mỹ download ca ty luân - 覽柏中丞兼子侄數人除官制詞因述父子兄弟四美載歌絲綸 (Đỗ Phủ)• Sở giang hoài máu phụ Ngô muội Mậu Tùng những - 楚江懷節婦吳妹茂松閣 (Phương Duy Nghi)• Thiên Dục phiêu kỵ ca - 天育驃騎歌 (Đỗ Phủ)• đánh Tần đình kỳ 2 - 蘇秦亭其二 (Nguyễn Du)• Tống Lương Tứ chi Quảng phái nam - 送涼思之廣南 (Tùng Thiện Vương)

gú ㄍㄨˊ

U+9DBB, tổng trăng tròn nét, bộ niǎo 鳥 (+9 nét)phồn thể, hình thanh


Xem thêm: Nước Hoa Nam Chanel Bleu Edp, 100Ml Chính Hãng, Nước Hoa Blue Singapore 60Ml Chính Cống

Từ điển trích dẫn


1. (Danh) § xem “cốt cưu” 鶻鳩.2. (Danh) Một loại chim cắt, tính hung ác, người săn phun thường luyện đến thuần để bắt chim, thỏ. ◇Tư Mã quang quẻ 司馬光: “Cốt sí băng đằng lai cửu tiêu, Thố mệnh bách trách vô sở đào” 鶻翅崩騰來九霄, 兔命迫窄無所逃 (Cùng thố dao 窮兔謠, chi nhất).3. (Danh) § xem “hồi cốt” 回鶻.4. § Một âm là “hoạt”.

• Đề Cao chống Sơn dạ tô đồ, vị Giang phân tách hành tỉnh chiếu ma Lý công lược tác - 題高房山夜山圖為江浙行省照磨李公略作 (Chu Mật)• Hậu Xích Bích phú - 後赤壁賦 (Tô Thức)• Hí tác Hoa khanh ca - 戲作花卿歌 (Đỗ Phủ)• Hoán khê sa - 浣溪沙 (Khương Quỳ)• ký kết Nhạc Châu Giả tư mã lục trượng, tía Châu Nghiêm chén bát sứ quân lưỡng các lão ngũ thập vận - 寄岳州賈司馬六丈、巴州嚴八使君兩閣老五十韻 (Đỗ Phủ)• Lạc hoa - 落花 (Hách Kinh)• Nhạ cốt hành - 呀鶻行 (Đỗ Phủ)• Phục sầu kỳ 01 - 復愁其一 (Đỗ Phủ)• Tống suất che Trình lục sự hoàn hương - 送率府程錄事還鄉 (Đỗ Phủ)• Triêu kỳ 1 - 朝其一 (Đỗ Phủ)