Độ phóng đại của kính hiển vi với độ dài quang học

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Độ phóng đại của kính hiển vi với độ lâu năm quang học δ = 12 (cm) là k 1 = 30. Tiêu cự của thị kính f 2 = 2cm và khoảng nhìn được rõ ngắn duy nhất của mắt người xem là Đ = 30 (cm). Độ bội giác của kính hiển vi kia khi nhìn chừng ở vô rất là:

A.

Bạn đang xem: Độ phóng đại của kính hiển vi với độ dài quang học

75 (lần).

B.180 (lần).

C. 450 (lần).

D.900 (lần).Một fan mắt không có tật quan gần kề một vật qua một kính hiển vi quang học trong trạng thái mắt ko điều tiết. Mắt fan đó tất cả điểm rất cận giải pháp mắt 25 cm. Thị kính gồm tiêu cự 4 cm và đồ ở biện pháp vật kính 13/12cm. Lúc đó độ bội giác của kính hiển vi bởi 75. Tiêu cự vật dụng kính f 1 với độ lâu năm quang học tập δ của kính hiển vi này là

A. f 1 = 1 c m v à δ = 12 c m .

B. f 1 = 0 , 5 c m v à δ = 12 c m .

C. f 1 = 0 , 5 c m v à δ = 12 c m .

D. f 1 = 0 , 5 c m v à δ = 13 c m .


*

Đáp án A

Quan gần kề kính hiển vi ngơi nghỉ trạng thái đôi mắt không điều tiết là nhìn chừng sinh sống vô cực. → G = δ D f 1 f 2 = 75 = δ .0 , 25 f 1 .0 , 04 → δ = 12 f 1

Dựa trên những đáp án thì chỉ gồm đáp án A là đáp ứng được điều kiện trên.


Một tín đồ mắt không có tật quan giáp một vật sang 1 kính hiển vi quang học tập trong tâm trạng mắt không điều tiết. Mắt người đó bao gồm điểm rất cận bí quyết mắt 25 cm. Thị kính tất cả tiêu cự 4 centimet và thiết bị ở biện pháp vật kính 13 12 cm. Lúc đó độ bội giác của kính hiển vi bằng 75. Tiêu cự đồ gia dụng kính f 1 cùng độ lâu năm quang học δ của kính hiển vi này là

A. f 1 = 1 cm và δ = 12 cm.

B. f 1 = 0 , 5 cmvà δ = 12cm.

C. f 1 = 1 cmvà δ = 13cm.


Quan gần kề kính hiển vi sinh hoạt trạng thái mắt không điều tiết là ngắm chừng ở vô cực.

+ Dựa trên những đáp án thì chỉ tất cả đáp án A là đáp ứng nhu cầu được điều kiện trên.

Đáp án A


Gọi f 1 , f gấp đôi lượt là tiêu cự của đồ dùng kính và thị kính của kính hiển vi, Đ là khoảng chừng cực cận của fan quan sát, δ là độ lâu năm quang học tập của kính hiển vi. Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng sinh sống vô cực được tính theo công thức

A.

Xem thêm: Hỏi Đáp: Iphone 6S Plus Chống Nước Hay Không? Và Có Thể Ngâm Trong Nước Bao Lâu?

G ∞ = f 2 . Đ δ . F 2

B. G ∞ = f 1 . F 2 δ . Đ

C. G ∞ = δ . Đ f 1 . F 2

D. G ∞ = δ . F 1 Đ . F 2


Gọi f1, f2 theo lần lượt là tiêu cự của trang bị kính và thị kính của kính hiển vi, Đ là khoảng chừng cực cận của bạn quan sát, δ là độ dài quang học tập của kính hiển vi. Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ngơi nghỉ vô cực được tính theo công thức

A. G ∞ = f 2 Đ δ f 2

B. G ∞ = f 1 f 2 δ . Đ

C. G ∞ = δ Đ f 1 f 2

D. G ∞ = f 1 . δ Đ . F 2


Vật kính của một kính hiển vi tất cả tiêu cự f 1 = 1 c m , thị kính tất cả tiêu cự f 2 = 4 c m . Độ nhiều năm quang học δ = 16 centimet . Người quan sát có mắt không tồn tại tật và gồm khoảng nhìn thấy rõ ngắn duy nhất là đôi mươi cm. Tính độ bội giác của ảnh trong các trường hợp người xem ngắm chừng làm việc vô rất và điểm rất cận. Coi đôi mắt đặt giáp kính.


*

+ quá trình tạo hình ảnh của kính hiển vi y như quá trình tạo ảnh qua hệ nhị thấu kính ghép đồng trục và được nắm tắt qua sơ đồ vật sau:

*

* lúc ngắm chừng ảnh A 2 B 2 ở điểm cực cận của mắt, ta có:

*

*


Vật kính của một kính hiển vi bao gồm tiêu cự f1=1 cm, thị kính tất cả tiêu cự f2=4cm. Độ nhiều năm quang học δ =16 cm. Người quan sát có mắt không tồn tại tật và gồm khoảng nhìn thấy được rõ ngắn độc nhất là 20 cm. Tính độ bội giác của ảnh trong những trường hợp người xem ngắm chừng làm việc vô cực và điểm rất cận. Coi mắt đặt ngay cạnh kính


Vật kính với thị kính của một kính hiển vi tất cả tiêu cự là f 1 = 0,5 centimet và f 2 = 25 mm, có độ nhiều năm quang học tập là 17 cm. Fan quan sát có tầm khoảng cực cận là 20 cm. Độ bội giác của kính lúc ngắm chừng sống vô rất làA.272.B.0,272.C.2,72.D.27,2


Một người có thể nhìn rõ những vật biện pháp mắt từ 15 cm mang lại 50 cm, để mắt giáp vào thị kính của kính hiển vi cơ mà vật kính với thị kính gồm tiêu cự theo thứ tự là 0,5 cm, 4 cm. Độ dài quang học tập của kính hiển vi là 16 cm. Độ bội giác hoàn toàn có thể là

A. 131.

B.162.

C.155.

D.190.


Chọn C

+ Sơ đồ tạo ra ảnh:

A B ⎵ d 1 → O 1 A 1 B 1 ⎵ d 1 / d 2 ⎵ l = f 1 + δ + f 2 = đôi mươi , 5 → O 2 A 2 B 2 ⎵ d 2 / d M = O C C ; O C V ⎵ 0 → M a t V

+ Độ bội giác theo định nghĩa:

G = α α 0 = tung α tan α 0 = A 2 B 2 d M A B O C C = k 1 k 2 O C C d M = − d 1 / d 2 / d 1 " d 2 O C C d M

⇒ G = d 1 / O C C d 1 d 2 = d 1 / − f 1 f 1 . O C C d 2 = l − d 2 − f 1 f 1 . O C C d 2 = δ + f 2 − d 2 f 1 . O C C d 2

+ khi ngắm chừng làm việc điểm rất cận:

d M = O C C = 15 c m ⇒ d 2 / = − 15 c m

⇒ d 2 = d 2 / f 2 d 2 / − f 2 = 60 19 ⇒ G C = δ + f 2 − d 2 f 1 . O C C d 2 = 160

+ lúc ngắm chừng làm việc điểm rất viễn:

d M = O C V = 50 c m ⇒ d 2 / = − 50 c m ⇒ d 2 = d 2 / f 2 d 2 / − f 2 = 100 27 ⇒ G V = δ + f 2 − d 2 f 1 . O C C d 2 = 132 ⇒ 132 ≤ G ≤ 160


Đúng 0

bình luận (0)

Một người hoàn toàn có thể nhìn rõ những vật giải pháp mắt từ bỏ 15 cm cho 50 cm, để mắt sát vào thị kính của kính hiển vi nhưng vật kính và thị kính tất cả tiêu cự theo lần lượt là 0,5 cm, 4 cm. Độ dài quang học của kính hiển vi là 16 cm. Độ bội giác rất có thể là

A. 131.

B. 162.

C. 155.

D.190.


Lớp 0 thứ lý
1
0
Gửi hủy

Đáp án C

*

*

*

*
*

*
*

*
*


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
bengames.net