Cấu Trúc Phân Tử Adn

ADN là đại phân tử hữu cơ kết cấu theo nguyên tắc đa phân , các đơn phân là các nucleotit.ADN bao gồm hai chuỗi polinucleotit links với với nhau theo nguyên tắc bổ sung cập nhật Chức năng của ADN là sở hữu , bảo vệ và truyền đạt thông tin di truyền


I. ADN

1. Cấu trúc hóa học của ADN

ADN là đại phân tử cấu tạo theo phép tắc đa phân, đơn phân là các nucleotit. Từng nucleotit cấu tạo gồm 3 yếu tố : 

1 cội bazơ nitơ (A, T, G, X) .  1 cội đường đêoxiribôzơ ((C_5H_10O_4)) 1 gốc Axit photphoric ((H_3PO_4))

Các loại nucleotit chỉ khác biệt ở bazo nito nên tín đồ ta để tên các loại nucleotit theo thương hiệu của bazo nito. 

Nucleotit ngay tắp lự nhau liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị (phospho dieste) để tạo nên chuỗi polinucleotit.

Bạn đang xem: Cấu trúc phân tử adn

Liên kết hóa trị là links giữa cội đường đêoxiribôzơ ((C_5H_10O_4)) của nucleotit này cùng với gốc axit photphoric ((H_3PO_4)) của nucleotit không giống .

*

Hình 1 : cấu trúc của một chuỗi polinucleotit

2. Kết cấu không gian của phân tử ADN

Mỗi phân tử ADN gồm gồm hai chuỗi polinucleotit tuy vậy song ngược chiều nhau( chiều 3"( ightarrow)5" với chiều 5"( ightarrow)3") . Những nucleotit của nhì mạch liên kết với nhau theo qui định bổ sung.

- A – T liên kết với nhau bằng 2 links H

- G - X liên kết với nhau bởi 3 link H

Từ hệ quả của nguyên tắc bổ sung thì ta có thể suy ra được số lượng nucleotit với thành phần của nucleotit làm việc mạch còn lại.

*
Hình 2 :Cấu chế tác hóa học tập và cấu trúc không gian của phân tử ADN 

Khoảng giải pháp giữa hai cặp bazo là 3,4A0

Một chu kì vòng xoắn tất cả 10 cặp nucleotit ( 20 nucleotit)

Đường kính của vòng xoắn là đôi mươi A0

3. Công dụng của phân tử ADN 

ADN có chức năng lưu giữ truyền đạt và bảo vệ thông tin dt giữa những thế hệ.

II. GEN

Gen là một trong những đoạn phân tử ADN mang tin tức mã hóa cho 1 chuỗi pôlipeptit tốt ARN. 

Từ quan niệm gen ta thấy :


Gen có thực chất là ADN, bên trên một phân tử ADN chứa không hề ít gen ,

Nhưng điều kiện đủ nhằm 1 đoạn ADN dược gọi là một gen khi nó mang tin tức mã hóa mang lại một sản phẩm nhất định .

1. Các loại gen :

Gen cấu trúc : mang tin tức mã hoá cho các sản phẩm tạo cho thành phần cấu tạo hay chức năng của tế bào.

Gen điều hoà : mang tin tức tạo ra sản phẩm kiểm soát chuyển động các gene khác.

2. Cấu trúc chung của ren cấu trúc

Mỗi gen gồm hai mạch polinucleotit , tuy nhiên chỉ có mạch nơi bắt đầu ( 3 "( ightarrow)5")mang thông tin mã hóa cho những axit amin, mạch còn lại được call là mạch té sung 

 Mỗi gen mã hóa prôtêin tất cả 3 vùng trình từ bỏ nuclêôtit

*

Hình 3 : cấu trúc chung của một ren điển hình 

Vùng điều hòaNằm sinh hoạt đầu 3’của gen,mang tín hiệu đặc trưng giúp ARN polimeraza nhận thấy và links để khởi động quá trình phiên mã và đựng trình từ bỏ nucleotit điều hòa quy trình phiên mã.

Vùng mã hoáMang thông tin mã hóa các axit amin. 

Vùng kết thúc nằm làm việc đầu 5 " của mạch mã gốc với tín hiệu dứt phiên mã.


3.Phân biệt gene ở sinh đồ gia dụng nhân sơ và sinh đồ nhân thực .

*
 

Hình 4: Sự không giống nhau của vùng mã hóa của SV nhân sơ cùng SV nhân thực 

Gen nghỉ ngơi SVNS với SVNT phần đa có cấu tạo 3 phần đồng nhất nhưng chúng phân minh với nhau bởi cấu tạo vùng mã hóa :

Vùng mã hóa liên tiếp mã hóa axit amin gồm ở sinh vật dụng nhân sơ nên được gọi là ren không phân mảnh. Vùng mã hóa ko liên thục tất cả ở sinh thứ nhân thực . đa phần các gene của sinh đồ dùng nhân thực tất cả vùng mã hóa không liên tục , những đoạn mã hóa axit amin(exon) với không mã hóa axit amin (intron) xen kẹt nhau nên được gọi là ren phân mảnh.

III. CÁC CÔNG THỨC LIÊN quan liêu ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

Tính số lượng các các loại nucleotit vào phân tử ADN.

 Theo chính sách boror sung ta có : A link với T bởi 2 liên kết hidro với G liên kết với X bởi 3 links H 

=> A = T; G = X

=> %A = %T; %G = %X.

=> %A+%G = %T+%X=50%.

=> N = A + T + G + X = 2A + 2G = 2 T + 2 X

Tính chiều dài gen: 

L = (fracN imes 3.42) => N = (frac2L3,4)

Tính số chu kì xoắn: C = (fracN20) => N = C x 20


Tính số liên kết hiđrô của gen: H = 2A + 3G ( lk)

Tính trọng lượng phân tử ADN (gen): MADN = N × 300 => N = (fracM300)

Tính số links phôtphođieste .

Xem thêm: " Máy Bào Đá Giá Rẻ Tphcm Để Có Giá Tốt Nhất? Địa Chỉ Bán Máy Bào Đá Giá Rẻ Tại Tp

Trong phân tử ADN : links  PHOTPHODIESTE gồm có links giữa các gốc đường và gốc axit của và một nucleotit và liên kết cộng hóa trị giữa hai nucleotit.

+ con số liên kết HÓA TRỊ giữa những nucleotit: HT = N - 2.

+ số lượng liên kết giữa những gốc mặt đường và nơi bắt đầu axit trong từng nucleotit = N

=> Tổng số liên kết PHOTPHODIESTEcủa ADN: N + (N - 2) = 2N - 2

 Ví dụ 1 : Một gen bao gồm chiều dài là 5100 A0, số nuclêôtit một số loại Adenin chiếm phần 20%. Hãy xác định:

 1. Con số từng các loại nuclêôtit trên gen.

 2. Số liên kết hydro của gen

 3. Số chu kỳ xoắn của gen.

4. Số link photphodieste trên từng mạch với trên phân tử ADN.

 Hướng dẫn giải bài tập.

1.Số nuclêôtit của ren (N) N = (fracL3,4)×2 = ( (frac51003,4) )×2 = 3000 (nu)

Số nuclêôtit từng nhiều loại (A, T, G, X)

 Theo NTBS

%A = %T = 20% => A = T = 3000×20% = 600 (nu)

 % G = %X = một nửa - 20% = 30%


 → G = X = %G × N = 3000 × 30% = 900 (nu)

2. Số links hyđrô trên gen

H = 2A + 3G = (2A + 2 G) + G = Nu + G = 3000 + 600 = 3600

 3. Số chu kỳ xoắn = (fracN20) = (frac30002) = 1500.

4. Số links photphodieste

Trên từng mạch = N - 1 = 2999.

Trên phân tử ADN = 2N-2 = 5998.

Bài tập tự giải

Bài 1. Một gen có chiều dài là 4080 A0, số nuclêôtit loại Adenin chiếm phần 20%.

1. Khẳng định số lượng từng loại nuclêôtit bên trên gen.

2. Xác minh số liên kết hydro của gen

3. Khẳng định số ribonucleotit bên trên mARN vì chưng gen phiên mã

4. Xác định số chu kỳ luân hồi xoắn của gen.

5. Khẳng định số liên kết photphodieste trên mỗi mạch và trên phân tử ADN.

ĐA :

1 . A = T = 480 ; G = X = 720

2. 3120 link H 

3. 1200 ribonucleotit

4. 120 chu kì xoắn 

Bài 2. Một gen tất cả 3120 link hiđrô và có 480 Adenin.

1. Tính con số và phần trăm nuclêôtit của mỗi các loại của gen.

2. Xác định chiều lâu năm gen.

3. Xác minh số link hóa trị giữa những nucleotit .

ĐA :

1. G = X = 720; 30% và A = T = 480 ; 20% .

2. L : 4080 A0

3. 2398 liên kết 

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - xem ngay