Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 9 có đáp án

Trong kết cấu đề thi THPT đất nước môn tiếng Anh năm 2020, 2 bài bác Đọc hiểu sở hữu tới 20% số câu hỏi. Nhằm đem về cho những em học viên lớp 12 một tài liệu ôn tập quality bám sát kết cấu đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đó là tuyển tập những bài tập đọc hiểu tiếng anh gồm đáp án cụ thể từng câu và bài bác dịch lịch sự tiếng Việt. Chúc các em ôn tập tốt!

6 mẹo có tác dụng đề gọi hiểu tiếng Anh đúng chuẩn siêu vận tốc ăn chắc điểm 10

*
Phần Đọc phát âm trong đề thi thpt QG gồm gồm 2 phần: 1 bài đọc phát âm ngắn với 1 bài đọc hiểu dài. Mỗi bài bác gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 9 có đáp án


Contents

1 1, bài tập hiểu hiểu giờ anh gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài tập hiểu hiểu giờ anh tất cả đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài bác tập phát âm hiểu giờ anh tất cả đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài gọi hiểu

In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels to lớn turn and make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together and make them bigger, we can use them khổng lồ move things

In the last few centuries, things have begun lớn move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, & the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting khổng lồ watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, and only fifty years after that, men walked on the moon. Technology is now changing our world faster và faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, và soon we will use it to vị lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds to charge your phone or download a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things like cars và furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media like Twitter & Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, khổng lồ help them see, hear & communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones lớn use social media or search the internet because the internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, & a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to lớn him. Today, many people are trying to lớn develop a space solar power station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want khổng lồ use wheels

C, most inventions were to bởi vì with farming

D, it took time for new ideas to change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, to lớn explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, khổng lồ explain how space travel started.

D, lớn show how an invention developed quickly.

*
Máy bay được nhắc đến trong bài xích đọc như một lấy ví dụ như về hiện đại khoa học kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông media will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the mạng internet as much.

D, We won’t need devices like smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting lớn develop it now.

B, It’s a science fiction idea, and nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier khổng lồ build a solar power station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More và more inventions

D, Progress now and then

Bài tập hiểu hiểu giờ anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói rằng trong quá khứ

A, mọi người đã không sáng tạo ra những thứ

B, phần nhiều người không thích sử dụng bánh xe

C, số đông các sáng tạo là để gia công nông nghiệp

D, nên mất thời hạn để những phát minh mới biến hóa mọi thứ

Thông tin: In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea lớn go around the world.

Tạm dịch: Trong vượt khứ, technology và tân tiến rất chậm. Người dân đã phát minh sáng tạo ra canh tác cách đó 12.000 năm nhưng bắt buộc mất 8.000 năm xem xét tưởng đi khắp thay giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án chi tiết như sau

Tại sao đơn vị văn sử dụng ví dụ về thiết bị bay?

A, Để lý giải tại sao giao thông biến hóa trong núm kỷ 20.

B, bởi vì ông nghĩ rằng sẽ là phát minh đặc biệt quan trọng nhất trong định kỳ sử.

C, Để giải thích cách du lịch vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết thêm một sáng tạo đã phát triển mau lẹ như cụ nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun khổng lồ move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example.

Tạm dịch: trong vài nạm kỷ qua, mọi thứ đã bắt đầu tiến bước nhanh hơn. Mang một sáng tạo của cầm kỷ 20 như máy cất cánh chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập phát âm hiểu giờ anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về tương lai của truyền thông?

A, họ không thể biết phương tiện truyền thông media xã hội phổ biến nhất đã là gì.

B, Vi mạch đã trở bắt buộc nhanh hơn.

C, họ sẽ không thực hiện internet nhiều.

D, họ sẽ ko cần các thiết bị như điện thoại thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones to lớn use social truyền thông media or tìm kiếm the mạng internet because the mạng internet will be in our heads!

Tạm dịch: họ sẽ ko cần điện thoại cảm ứng thông minh thông minh để sử dụng phương tiện media xã hội hoặc search kiếm internet bởi vì internet sẽ ở trong đầu bọn chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về năng lượng mặt trời trong ko gian?

A, Đó là một trong ý tưởng cũ, tuy nhiên mọi fan chỉ bước đầu phát triển nó cơ hội này.

B, Đó là 1 trong ý tưởng kỹ thuật viễn tưởng và không ai thực sự cho là nó vẫn hoạt động.

C, vấn đề xây dựng một trạm tích điện mặt trời trong không gian dễ ợt hơn nhiều so với bên trên Trái đất.

D, Mọi tín đồ đã test nó vào thời điểm năm 1941, cơ mà họ đang không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to lớn him. Today, many people are trying lớn develop a space solar power nguồn station.

Tạm dịch: Năm 1941, bên văn Isaac Asimov sẽ viết về một trạm năng lượng mặt trời trong không gian. Mọi bạn cười nhạo ý tưởng của ông, nhưng họ lẽ ra phải lắng nghe ông. Ngày nay, không ít người đang nỗ lực phát triển một trạm năng lượng mặt trời trong không gian.

Xem thêm: Đồng Hồ Vạn Năng Kyoritsu Nhật Bản, Đồng Hồ Vạn Năng Nhật Bản Kyoritsu 1009

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Tiêu đề cực tốt cho bài viết sẽ là

A, Con bạn trong ko gian

B, máy tính xách tay sẽ kẻ thống trị thế giới?

C, Ngày càng những phát minh

D, Tiến bộ bây giờ và sau đó

Bài viết nói tới các văn minh ở quá khứ, bây giờ đồng thời dự kiến về tương lai

2, bài xích tập phát âm hiểu tiếng anh tất cả đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài hiểu hiểu

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the questions.

Accidents do not occur at random. People eighty-five years of age & older are twenty-two times likely to die accidentally than are children five to nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for trắng Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone khổng lồ risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders to lớn die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites to lớn die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often to lớn poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt lớn reside in houses with faulty heating & electrical systems, drive older cars with fewer safety features, và are less likely khổng lồ use safety belts. People in rural areas have more accidents than thành phố or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office và because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income và rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according khổng lồ the passage?

A, Children aged five lớn nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 and over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According to the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, trắng Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing và working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài đọc:

Các công tác đô thị hóa sẽ được thực hiện ở nhiều nơi trên nuốm giới, đặc biệt là ở đông đảo vùng có mật độ dân sư sinh sống rầm rịt với khu đất đai và tài nguyên hạn chế. Đó là hệ quả tất yếu ớt của phân phát triển tài chính và công nghiệp hóa. Nó đã đem lại rất nhiều ích lợi cho xã hội của chúng ta. Mặc dù nhiên, nó cũng đưa ra nhiều vấn đề khác nhau cho chính quyền địa phương và những nhà hoạch định thị trấn trong thừa trình duy trì đô thị hóa bền vững, đặc biệt là ở các nước sẽ phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ thể thường chạm chán trong các bài phát âm hiểu tiếng anh

Khi quá nhiều người chi chít vào một khu vực nhỏ, cơ sở hạ tầng đô thị có thể không đủ nhằm đáp ứng. đã thiếu đơn vị ở, năng lượng và nước Điều này sẽ khởi tạo ra các đô thị quá đông đảo mà không tồn tại cơ sở vật hóa học thích hợp. Hiện nay nay, quy trình đô thị hóa cấp tốc đang diễn ra chủ yếu đuối ở những nước đang cải tiến và phát triển nơi thành phố hóa chắc chắn ít tương quan đến cuộc sống thường ngày của bạn dân. đơn vị ở của mình chỉ là các khu ổ con chuột tồi tàn với điều kiện lau chùi kém.

Con cái của họ chỉ đã có được giáo dục cơ bản. Bởi vì đó, trận đấu tranh sống sót là ưu tiên bậc nhất của bọn họ hơn là bất kể điều gì khác. Chỉ khi quality cuộc sống của họ được cải thiện, họ mới rất có thể tìm kiếm số đông giá trị cao không giống trong cuộc sống thường ngày của họ.

Bài tập phát âm hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Theo đoạn văn, điều nào dưới đó là đúng?

A, con trẻ em từ năm đến chín tuổi đối mặt với tỷ lệ tai nạn cao nhất.

B, tất cả mọi người đương đầu với xác suất tai nạn như nhau.

C, Cứ 1 trong số 22 người trong giới hạn tuổi 85 sẽ chết vày tai nạn.

D, Nguy cơ chạm chán tai nạn cao hơn nữa trong một số trong những nhóm fan nhất định.

Bài viết so sánh rủi ro tai nàn ở đa số nhóm người khác nhau, ví dụ như như thông tin dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age và older are twenty-two times likely to die accidentally than are children five khổng lồ nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: fan từ 85 tuổi trở lên có chức năng chết bởi vì tai nạn cao hơn nữa 21 lần so với trẻ em 5-9 tuổi. Nguy cơ cho tất cả những người Mĩ phiên bản địa gấp 4 lần tín đồ Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc gốc Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập phát âm hiểu giờ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

inferior (adj): hèn hơn, rẻ hơn

low-quality: unique kém

modern (adj): hiện nay đại

well-equipped: đồ vật tốt

unsafe (adj): ko an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating & electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely to lớn use safety belts.

Tạm dịch: những người dân sống nghèo khổ nhận được dịch vụ thương mại y tế kém, thường xuyên ở một trong những ngôi nhà bao gồm lỗi trong hệ thống sưởi hoặc điện, tài xế cũ rộng với không nhiều tính năng bình an hơn, và ít cần sử dụng dây an toàn hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Theo đoạn văn, nhóm fan nào sau đây ở Mỹ có nguy cơ gặp gỡ tai nàn cao nhất?

A, người Mỹ bạn dạng địa

B, người Mỹ gốc Á

C, người Mỹ domain authority trắng

D, bạn Mỹ gốc Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho những người Mĩ bạn dạng địa gấp 4 lần người Mĩ cội Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập hiểu hiểu tiếng anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Từ “that” trong đoạn văn kể tới điều gì?

A, nam giới

B, fan Mỹ phiên bản địa

C, nguy cơ

D, fan Mỹ gốc Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho những người Mĩ bạn dạng địa vội 4 lần tín đồ Mĩ cội Á và gấp đôi người Mĩ domain authority trắng hoặc gốc Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập phát âm hiểu giờ anh có đáp án cụ thể như sau

Điều như thế nào KHÔNG được đề cập như một vì sao cho tỷ lệ tại nạn cao hơn nữa trong nhóm tín đồ nghèo?

A, Ít kỹ năng về an toàn.

B, Thiếu dịch vụ y tế.

C, nhà ở và điều kiện thao tác làm việc kém.

D, thực hiện ô tô kết hợp ít tính năng an toàn hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt lớn reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely to lớn use safety belts.

Tạm dịch: những người sống bần hàn nhận được thương mại & dịch vụ y tế nhát (câu B), hay ở giữa những ngôi nhà gồm lỗi trong hệ thống sưởi hoặc điện (câu C), lái xe cũ rộng với không nhiều tính năng an ninh hơn (câu D), và ít cần sử dụng dây bình yên hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý chọn sách ôn thi THPT giang sơn môn tiếng Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp toàn thể Ngữ pháp gồm trong đề thi, gồm kim chỉ nan và bài xích tập vận dụng. Dễ ợt tra cứu và ôn tập

Chinh phục ngữ pháp tiếng Anh bằng INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: tuyệt kỹ chinh phục điểm cao kỳ thi THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Anh