BẢN TĂNG GÔ CHO EM

từ ngày có em về, bên mình toàn ánh trăng thề. Giòng nhạc tình đang tắt lâu, tuôn trào lắng đọng như giòng suối. Anh yêu phút ban đầu, rất đẹp nghiêng nghiêng dáng vẻ em sầu. Trong mắt em bi thảm về mau, em ơi có khi nào lần chạm chán đây đến mai sau. Tiếng đàn hòa êm ái, nhịp bước em thêm lả lơi. Cung điệu ảm đạm chơi vơi, đôi trung khu hồn riêng gắng giới. Bản thân dìu tiếp giáp đi em để nghe làn tương đối cháy trong tâm nồng nàn. Nuối tiếc thương bỏ ra trời rộng lớn thênh thang, vương vấn để rồi một đời cưu mang. (lần 1) tiếng mình gồm nhau rồi, đời đẹp vị tiếng em cười. Vượt nghìn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về tòa nhà mới. Ta xây vách phổ biến tình, các chông gai tất cả tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, xin ghi phút ban đầu bằng bài TANGO mang lại em. (lần 2) tiếng mình có nhau rồi, đời đẹp bởi tiếng em cười Vượt nghìn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về tòa nhà mới. Ta xây vách chung tình, nhiều chông gai bao gồm tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, xin ghi phút ban đầu bằng bài TANGO mang lại em.

Bạn đang xem: Bản tăng gô cho em

bài xích hát trong album
Nghe nhạc Nghe tất cả 21 bài.
Phi NhungMạnh Quỳnh

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Balat( Tăng Phô Điện Tử Rang Dong, Yêu Cầu Báo Giá

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.